จีหลง เมืองท่าเรือแห่งสายฝนของไต้หวัน

จีหลงตั้งอยู่ในพื้นที่แหลมตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวันความคึกคักและพลุกพล่านของจีหลง คล้ายคลึงกับฮ่องกงจนถึงกับมีคนเปรียบเปรยว่า จีหลงเสมือนเป็นฮ่องกงเล็กๆ เลยทีเดียว เมืองจีหลง มีพื้นที่ 132.7589 ตารางกิโลเมตร ซึ่ง 95% ของพื้นที่เป็นเนินเขา มีทิวเขาเป็นแนวแบ่งเขตแดนจากเมืองอื่นทั้งทางทิศตะวันออก,ตะวันตกและทิศใต้ ส่วนทางตอนเหนือของเมืองหันหน้าเข้าสู่ทะเลตงไห่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกสากล ปัจจุบัน เมืองจีหลง ได้กลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดทางภาคเหนือของไต้หวัน นับว่าเป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของไต้หวัน เมืองท่าแห่งนี้มีการขนส่งทางทะเลอย่างคับคั่ง ทำให้เกิดธุรกิจขึ้นบริเวณท่าเรือ ตามประวัติศาสตร์ จีหลงเป็นเมืองที่มีความสำคัญในการคมนาคมขนส่งและเป็นฐานทัพที่สำคัญของไต้หวัน ลักษณะต่างๆเหล่านี้เป็นบ่อเกิดทางด้านวัฒนธรรมและความสวยงามทางทัศนียภาพของเมือง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นป้อมปราการและปืนใหญ่ในอดีตได้ การคมนาคมของเมืองจีหลง เจริญพัฒนาอย่างมาก การต่อเรือ, อุตสาหกรรมเคมี, การผลิตถ่านหินและการแปรรูปสินค้าอาหารทะเลเป็นกิจการที่มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ เมืองจีหลงยังเป็นเมืองการประมงที่สำคัญอีกเมืองหนึ่ง ปีหนึ่งๆเมืองจีหลง มีฝนตกกว่า200 วัน จึงทำให้ได้ฉายาว่า “The Rainy Port” การที่จีหลงอยู่ติดกับทะเลและมีการทำการประมงจำนวนมาก ส่งผลให้ตามตรอก ซอก ซอย มีร้านอาหารทะเล ขายอยู่แน่นขนัดตามถนนหนทาง