ชมทัศนียภาพที่สวยงามบนเส้นทางรถไฟโบราณสายผิงซี

เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี เส้นทางสายรถไฟสายสั้นๆ ที่ยังคงความเป็นอดีตทั้งในส่วนของอาคารบ้านเรือนและสถานีรถไฟไว้ได้เป็นอย่างดี ด้วยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรขนาดรางรถไฟค่อนข้างแคบและมีเส้นทางวิ่งจากเขตรุ่ยเฟิ่งไปยังเขตผิงซี เมืองนิวไทเป เชื่อมต่อมาจากเมืองไทเป เปิดให้บริการตั้งแต่ยุคที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาปกครองช่วงปี 1921 ในอดีตเคยเป็นเส้นทางขนส่งถ่านหินจากการทำเหมืองแร่แต่ปัจจุบันทางรัฐบาลไต้หวันได้มีการพัฒนาจนกลายเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นทางรถไฟสายเก่าที่มีอายุเกือบ 100 ปีแต่สภาพของรถไฟและเส้นทางที่เปิดให้บริการยังสมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอ เส้นทางสายผิงซีเริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่ปี 2011 เนื่องจากภาพยนตร์รักโรแมนติกชื่อดังของไต้หวัน “You Are the Apple of My Eye” ได้มาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากสำคัญของหนัง นอกจากการนั่งรถไฟสายเก่าและชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอดสองข้างทางแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถแวะเพื่อเที่ยวชมตัวเมืองและจุดท่องเที่ยวอื่นๆ ของแต่ละสถานีที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลได้ด้วย โดยจะมีทั้งเส้นทางท่องเที่ยวชมธรรมชาติ, ภูเขา, แม่น้ำ, น้ำตกและอื่นๆ รวมทั้งย่านถนนสายเก่าที่มีการเปิดเป็นร้านค้า, ร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกให้สามารถเดินเลือกซื้อของฝากและชิมอาหารท้องถิ่นแสนอร่อย รวมถึงพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่เก็บรวมรวมความทรงจำในอดีตเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของแต่ละเมืองเอาไว้ให้ได้เข้าชมกันอีกด้วย