ทะเลสาบจันทร์เสี้ยว โอเอซิสกลางทะเลทรายของจีน

ทะเลสาบจันทร์เสี้ยวหรือเย่ว์หยาเฉวียนอยู่ห่างจากเมืองตุนหวงไปเพียง 5 กิโลเมตร ในมณฑลกานซู ทางภาคตะวันตกของประเทศจีน การเดินทางไปนั้นต้องนั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ หรือ 4WD เข้าไปเท่านั้น จะพบกับทะเลสาบรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว ถูกล้อมรอบไปด้วยเนินทราย ที่มีความยาว 300 เมตร ความกว้าง 50 เมตรและมีความลึกถึง 5 เมตร ทางทิศใต้เป็นที่ตั้งของวิหารเจ้าแม่ ศาลเจ้าพญามังกร รวมไปถึงหอน้ำพุหยก อีกทั้งบริเวณโดยรอบยังรายล้อมไปด้วยต้นไป๋หลาง อีกหนึ่งปรากฎการณ์พิเศษของทะเลสาปพระจันทร์เสี้ยวแห่งนี้ก็ คือ ทิศทางของกระแสลมที่ไม่เคยพัดลงด้านล่างล่าง แต่กลับพัดขึ้นด้านบนอยู่เสมอตามหลักทฤษฎีกลศาสตร์อากาศ และด้วยเหตุนี้เองทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว จึงไม่เคยถูกเม็ดทรายถมจนหายไป รวมถึงเรื่องน่าอัศจรรย์อีกอย่างก็คือ พื้นที่ราบระหว่างหุบเขานั้น เมื่อมีลมพัดผ่านเนินทรายจะมีปรากฏการณ์เสียง จึงได้ชื่อเรียกอีกอย่างว่า “หมิงซา” หรือ “ทรายร้อง” นั่นเอง ความลึกสุดของทะเลสาบที่ถูกวัดได้คือ 7.5 เมตร เมื่อปี 1960 แต่หลังจากผ่านไปนานกว่า 40 ปี น้ำกลับตื้นเขินขึ้นเรื่อยๆ จนลึกเพียง 0.9 เมตร ในปี 2006 ทางการจีนจึงเริ่มเข้ามาช่วยเหลือในการฟื้นฟูสภาพทะเลสาบให้ดีดังเดิม และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว […]