พระราชวังตากอากาศเฉิงเต๋อของพระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิง

พระราชวังตากอากาศเฉิงเต๋อได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี 1994 ตั้งอยู่ในเมืองเฉิงเต๋อ มณฑลเหอเป่ย ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 200 กิโลเมตรเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่มีชื่อเสียงในภาคเหนือของจีนเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมโบราณหลงเหลืออยู่มาก เนื่องจากเคยเป็นเมืองหลวงสำรองของราชวงศ์ชิง สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองนี้นั้น นอกจากจะมีพระราชวัง ซึ่งขึ้นชื่อเป็นที่หนึ่งแล้ว ยังมีสถานที่ตากอากาศอื่นๆ เช่น หมู่วัดบนเขาที่สร้างด้วยการผสมสถาปัตยกรรมระหว่างทิเบตกับจีน พระราชวังตากอากาศเฉิงเต๋อ เป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิง 3 รัชกาล คือ ในสมัยจักรพรรดิคังซี หย่งเจิ้ง และเฉียนหลง รวมระยะเวลาแล้วนานถึง 90 ปี เลย การก่อสร้างพระราชวังแห่งนี้เริ่มขึ้นจาก ครั้งหนึ่งระหว่างทางที่จักรพรรดิคังซีเสด็จประพาสภาคเหนือผ่านเมืองเฉิงเต๋อ ทรงพอพระราชหฤทัยภูมิอากาศที่อบอุ่นเย็นสบายและทัศนียภาพที่งดงามของเมืองนี้และยังทรงเล็งเห็นว่า สถานที่นี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับเฝ้าดูความเป็นไปของพวกมองโกล จึงทรงรับสั่งให้สร้างพระราชวังขึ้นและในฤดูร้อนของทุกปี พระองค์ก็จะเสด็จออกจากพระราชวังต้องห้ามไปเมืองเฉิงเต๋อ เพื่อพักร้อนและล่าสัตว์ ภาพที่พระองค์ทรงม้า ติดตามด้วยขุนนางผู้ใหญ่และข้าทาสบริวารอีกนับหมื่น เพื่อล่าสัตว์ในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ ย่อมมีผลทางจิตวิทยาต่อชนกลุ่มน้อยทางเหนือเผ่าต่างๆ ให้ศิโรราบต่อราชสำนักชิงในยุคนั้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะชนเผ่ามองโกลนั่นเอง