พระราชวังต้องห้าม มรดกยิ่งใหญ่แห่งแดนมังกร

พระราชวังต้องห้ามหรือกู้กงเป็นพระราชวังเก่าแก่ที่อยู่คู่ประวัติศาสตร์จีนมายาวนานหลายร้อยปี รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศจีนด้วย เริ่มต้นที่ จักรพรรดิหย่งเล่อ จักรพรรดิองค์ที่ 3 ของราชวงศ์หมิงต้องการย้ายเมืองหลวงจากหนานจิง มายังปักกิ่ง จึงได้มีการสร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1406 ก่อนจะแล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1420 และได้กลายเป็นที่ประทับของจักรพรรดิและเชื้อพระวงศ์แห่งราชวงศ์หมิง ตลอดไปจนถึงราชวงศ์ชิง จนกระทั่งปี ค.ศ. 1911 ก็จะได้มีการปฏิวัติครั้งใหญ่ และเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้น ทำให้พระราชวังแห่งนี้กลายเป็นสถานที่จองจำของ จักรพรรดิผู่อี๋ จักรพรรดิองค์ที่ 11 และองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชิงจนกระทั่งถูกเนรเทศออกไปเมื่อปี ค.ศ. 1924 ถือเป็นการปิดฉากราชวงศ์ชิงโดยสมบูรณ์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1925 พระราชวังต้องห้ามก็ได้เปลี่ยนจากสถานที่ประทับของจักรพรรดิมาเป็น พิพิธภัณฑ์กู้กงแห่งชาติ ที่จัดแสดงสัมบัติล้ำค่าของประเทศจีน แต่ด้วยภาวะสงคราม และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยู่บ่อยครั้ง จึงทำให้สมบัติในพระรางวังได้รับความเสียหายไปหลายส่วน ในปี ค.ศ. 1961 พระราชวังต้องห้ามจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกทางวัฒนธรรม เพื่ออยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐบาลจีน ก่อนจะได้ขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1987 ปัจจุบันพระราชวังต้องห้ามกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในปักกิ่ง และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วโลกเพื่อมาชมความยิ่งใหญ่อลังการของสถาปัตยกรรมจีนโบราณ ด้วยพื้นที่กว่า 720,000 ตารางเมตร หรือ […]