พุทธอุทยาน โฝ กวง ซาน กว้างใหญ่อลังการแห่งหนึ่งของไต้หวัน

พุทธอุทยาน โฝ กวง ซานเป็นสวนทางด้านศาสนาพุทธที่มีขนาดกว้างใหญ่อลังการมากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน เพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายปี 2011 มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ยักษ์พร้อมกับเจดีย์ขนาดใหญ่เรียงรายด้านหน้าอยู่ 2 ข้าง และมีฉากหลังเป็นภูเขาทำให้ได้รับการแนะนำในเว็บไซต์ต่างๆจนมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมกันมากมายจนกลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กของประเทศไต้หวัน ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมชมมากที่สุดของไต้หวัน ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองเกาสงห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร ภายในพุทธอุทยาน โฝ กวง ซานแบ่งออกส่วนต่างๆมากมาย ตั้งแต่โซนพิพิธภัณท์ที่เกียวกับศาสนาพุทธที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศไต้หวัน และยังเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเขี้ยวหรือฟัน ของพระพุทธเจ้าด้วย มีเจดีย์ทั้งหมด 8 เจดีย์ มีวิหารหน้าขนาดใหญ่ยักษ์ และอาคารอื่นๆอีกมากมาย พุทธอุทยาน โฝ กวง ชาน(Fo Guang Shan Buddha Memorial Center)จะอยู่ห่างจากตัวเมืองเกาสงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร สามารถเดินทางมาได้ด้วยรถบัส