มรดกโลกทางวัฒนธรรมดินแดนสงบสุขของเมือง เฉิงเต๋อ

สร้างขึ้นเพื่อที่จะใช้ผูกมิตรกับชนเผ่าทางภาคเหนือ ให้ดินแดนสงบสุขและจุดสำคัญที่สุดของวัดนี้ก็คือ วิหารที่มีการประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตาที่องค์ทำจากไม้ 5 ชนิด สูง 27 เมตร บริเวณรอบวัดจะมีระฆังสลักอักษรทิเบตและตราธรรมจักรประดิษฐานอยู่รายรอบทั่วทิศทาง ในส่วนของวัดโปตาลากา ตั้งอยู่ห่างจากวัดผู่หนิงเพียง 10 นาที ในวัดแห่งนี้เมื่อผ่านซุ้มประตูที่เป็นวิหารสีแดงโดดเด่น จะมีตราธรรมจักรสีทองขนาดใหญ่ประดิษฐานไว้ข้างประตูทั้งซ้ายและขวา ผ่านเข้าไปจะเป็นวิหารที่เป็นสถาปัตยกรรมทิเบตสีขาว ในอดีตการเข้าออกวัดแห่งนี้นั้นนอกจากพระจักรพรรดิ์ พระสงฆ์ที่ได้รับนิมนต์ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับอนุญาต ก็ไม่มีใครสามารถเข้ามาให้วัดแห่งนี้ได้เลย เพราะถือเป็นว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของฮ่องเต้เท่านั้น โดยวัดทั้งสองแห่งนี้ถูกขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์กรยูเนสโก หากใครมีโอกาสได้มาเที่ยว ณ เมืองแห่งนี้ ไม่ควรพลาดที่จะมาชมประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่ถูกซึมซับจากอดีตสู่ปัจจุบัน ณ ที่แห่งนี้ พระราชวังฤดูร้อนเฉิงเต๋อ เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ.1703 รัชสมัยฮ่องเต้คังซีแห่งราชวงศ์ชิง เพื่อใช้เป็นที่พำนักในช่วงฤดูร้อน ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกในปี ค.ศ.1994 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนและภูเขา เขตพระราชวังถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นพระราชวังและอุทยาน ลักษณะภูมิประเทศในส่วนต่างๆถูกจัดแต่งทิวทัศน์เพิ่มเติมเป็นสวนป่าขนาดใหญ่ อาณาเขตนอกพระราชวังยังล้อมรอบด้วยวัดวาอารามน้อยใหญ่ ที่มีความสวยงามด้านศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากมาย ในปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ถูกเปิดเป็นสวนสาธารณะ เก็บค่าผ่านประตูเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เมืองเฉิงเต๋อแห่งนี้เป็นอีกตัวเลือก ที่ควรมาเที่ยวสักครั้ง ให้ท่านได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของศาสนาในอดีต ความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ของประเทศจีน สำหรับพระราชวังฤดูร้อนเฉิงเต๋อนั้น เป็นสถานที่พักร้อน หรือวังฤดูร้อนที่ตั้งอยู่บนเขา […]