พิพิธภัณฑ์อวกาศฮ่องกงเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่่ยวเรื่องราวของดวงดาว

พิพิธภัณฑ์อวกาศฮ่องกงเป็นพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์และอวกาศที่ตั้งอยู่ในจิ๊มซ้าโจ๋ย ฮ่องกง เปิดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2523 บริหารงานโดยกรมบริการด้านสันทนาการและวัฒนธรรมของรัฐบาลฮ่องกง อาคารโดดเด่นสะดุดตา สำหรับรูปทรงครึ่งวงกลมซึ่งมีท้องฟ้าจำลองเป็นแห่งเดียวในฮ่องกง สิ่งอำนวยความสะดวกหลักของพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในอาคารถัดจากท้องฟ้าจำลอง ซึ่งจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระบบสุริยะ จักรวาลวิทยา และการบินในอวกาศ สามารถเข้าถึงได้จากถนน Salisbury โดยอยู่ติดกับศูนย์วัฒนธรรมฮ่องกง พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮ่องกง และหอนาฬิกาจิ๊มซ้าโจ๋ย นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฮ่องกงและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ฮ่องกงยังตั้งอยู่ในจิ๊มซ้าโจ๋ย เนื่องจากนิทรรศการส่วนใหญ่ในพิพิธภัณฑ์อวกาศเป็นแบบมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์ จึงมีการจัดแสดงที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ค่อนข้างน้อย[2] อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 พิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงทางประวัติศาสตร์อย่างน้อย 17 รายการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 พิพิธภัณฑ์เริ่มซื้อชิ้นส่วนอุกกาบาต เช่น อุกกาบาตแร่เหล็ก, อุกกาบาตโปร่งแสง (พาลาสไซต์) และอุลกมณี ในปี พ.ศ. 2526 พิพิธภัณฑ์อวกาศได้ซื้อแอสโตรแลบของอินเดีย (อุปกรณ์สำหรับใช้วัดหาตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้า) ในเดือนพฤษภาคม 2543 ธงของฮ่องกงซึ่งประดับไว้ในเสินโจว 1 ซึ่งเป็นยานอวกาศเสินโจวไร้คนขับลำแรกจากประเทศจีนได้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันนั้น ใบรับรองชื่อดาวเคราะห์น้อย 3297 “Hong Kong” ก็ถูกจัดแสดงด้วยเช่นกัน […]