วิคตอเรียพีค จุดชมวิวพาโนราม่าเมืองฮ่องกง

วิคตอเรียพีคคือยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดับน้ำทะเล 552 เมตรและถือเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง จุดที่สูงทีสุดของฮ่องกง คือ Tai To Yan ที่อยู่ในเขตนิวเทอริทอรี่ มีความสูงถึง 957 เมตรจากระดับน้ำทะเลแม้ไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดของฮ่องกง ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์รี่และสีสันของแสงไฟยามค่ำคืนของฝั่งเกาลูน หากวิคตอเรียพีคถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงได้ทั้งหมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์รี่ และสีสันของแสงไฟยามค่ำคืนของฝั่งเกาลูน ทั้งหมดสร้างตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย The Peak Tram คือ รถรางที่มีประวัติยาวนานถึง 125 ปี เพราะสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888 ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวฮ่องกงทีเดียว ระหว่างทางขึ้นให้นั่งทางขวาไว้เพราะวิวฝากนั้นจะสวยงามมากThe Peak Tower คือ ตึกที่ตั้งอยู่บนความสูงระดับ 360 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ถือเป็นตึกที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่ง ข้างในประกอบไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก Sky Terrace 428 คือชั้นสูงที่สุดของ The Peak Tower […]