สวนสัตว์สิงคโปร์ สวนสัตว์ป่าดิบชื้นดีที่สุดในโลก

สวนสัตว์สิงคโปร์เป็นสวนสัตว์ป่าดิบชื้นขนาด 160 ไร่ที่ถึงขนาดโฆษณาว่าดีที่สุดในโลก มีนักท่องเที่ยวเข้าชม 1.7 ล้านคนต่อปี มีสัตว์จัดแสดงอยู่ 315 สายพันธ์ ซึ่ง 16% เป็นสายพันธ์หายากและใกล้สูญพันธ์แล้ว ตัวอย่างสัตว์ที่น่าสนใจเช่น หมีขั้วโลก, เสือเบงกอสีขาว, หมูป่าสีแดง, นาก, ฮิปโป, จรเข้, ตุ่น และฝูงลิงอูรังอูตังในสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายสวนสัตว์สิงคโปร์จะแบ่งออกเป็น 11 โซน โดยแต่ละโซนจะมีรูปแบบเฉพาะตัวที่แตกต่างกันดังนี้ Frozen Tundra เป็นโซนที่หนาวเย็น มี หมีขั้วโลก เป็นไฮไลท์ Wild Africa เป็นโซนที่จัดแบบป่าแอฟริกา ที่มีเสือดาว เสื้อชีต้า ยีราฟ เป็นต้น Fragile Forest ที่เป็นโดมเปิดโล่ง ด้านในมี ลิง ค่าง กบ ค้างคาว Australian Zone ที่จัดแสดงสัตว์จากทวีปออสเตรเลีย เช่น จิงโจ้ Great Rift Valley of […]