สวนสาธารณะฟอร์ทแคนนิ่ง แหล่งพักผ่อนหย่อนใจกลางเมือง

สวนสาธารณะฟอร์ทแคนนิ่งในฐานะแหล่งพักผ่อนหย่อนใจใกล้ๆกับตัวเมืองของ สิงคโปร์ รวมถึงจุดถ่ายรูปสวยๆ อย่าง อุโมงค์ต้นไม้ ที่ใครๆ ก็ต้องมาถ่ายรูปเท่ๆ ไว้โพสต์ลงโซเชียล แต่นอกเหนือจากนั้น ที่นี่ยังเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆแห่งหนึ่ง ซึ่งมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 เดิมสวนสาธารณะแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังกษัตริย์มาเลเซียในสมัยยุคกลาง และเป็นเขตหวงห้ามที่ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้า จนกระทั่งเมื่อปี ค.ศ. 1819 เซอร์ โทมัส สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ พร้อมกับทหารและผู้ติดตามชาวอังกฤษหลายคนได้เดินทางมายังสิงคโปร์ ก็ได้เปลี่ยนแปลงให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางแห่งการสื่อสาร มีทั้งหอสังเกตการณ์ สำนักงานโทรเลข และส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญในการสื่อสาร เมื่อปี ค.ศ. 1860 สวนสาธารณะแห่งนี้ก็ได้กลายมาเป็นป้อมปราการ และกลายมาเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (ปี ค.ศ. 1939-1945) มีทั้งป้อมปราการ ที่เก็บสะสมดินปืน ปืนใหญ่ โรงพยาบาล รวมถึง Battle Box หรือ บังเกอร์ป้องกันในชั้นใต้ดิน หากได้ไปเยี่ยมชมสวนสาธารณะ Fort Canning Park ในปัจจุบันก็อาจจะได้พบกับสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เหล่านี้หลงเหลืออยู่บ้าง ไฮไลท์ของ Fort Canning Park คงเป็นจุดอื่นไปไม่ได้นอกจาก […]