สุสานจิ๋นซี สุสานที่ยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิฉินสื่อหวง

สุสานฉินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมชุดแรกของประเทศจีน ทั้งยังเป็นแหล่งที่ดูแลรักษาโบราณวัตถุที่สำคัญแห่งแรกของประเทศจีนด้วย สร้างขึ้นเมื่อ 247 ปีก่อนคริสตศักราช ซึ่งเป็นปีแรกของการขึ้นครองราชย์ของจักรพรรดิ์ฉินสื่อ จนถึงปีที่สองของจักรพรรดิ์ฉินองค์ที่ 2 หรือเมื่อปี 208 ก่อนคริสตศักราช รวมเวลา 39 ปี สุสานฉินเป็นสุสานจักรพรรดิ์ที่มีเนิ้อที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 และออกแบบได้อย่างสมบูรณ์ยิ่ง สุสานมีเนื้อที่ทั้งหมด 60 ตารางกิโลเมตร มีการแบ่งพื้นที่ภายในเป็นส่วนต่างๆ มีโบราณวัตถุล้ำค่าและมีความสัมพันธ์กับสุสานฉินสื่อ ส่วนกลางของบริเวณสุสานตั้งตรงกับสุสานจักรพรรดิ์ฉินสื่อ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีกำแพงสองชั้น กำแพงด้านในแบ่งเป็นส่วนทิศเหนือและส่วนทิศใต้ ระหว่างกำแพงทั้งด้านในและด้านนอกฝั่งทิศตะวันตกและตะวันออก พบอาคารสูงลดหลั่นกัน 3 ชั้น หันไปทางทิศเหนือและทิศใต้ ได้สัดส่วนกัน สร้างโดยเน้นให้สุสานจักรพรรดิ์ฉินสื่อตั้งเด่นเป็นศูนย์กลาง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก และมีส่วนที่สร้างยืดออกไปทางทิศตะวันตก ซึ่งยังคงโครงสร้างแบบตรงแกนกลางระหว่างด้านตะวันออกและตะวันตก เช่น ตำแหน่งของอาคารที่สูงลดหลั่นกันสามชั้นดังกล่าว และทางรถม้าวิ่ง เป็นต้น