หอสักการะฟ้าเทียนถาน มรดกโลกทางวัฒนธรรม

หอสักการะฟ้าเทียนถานตั้งอยู่ ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นสถานที่อันโด่งดังที่นักท่องเที่ยวจะต้องไปเยือนเมื่อไปถึงปักกิ่ง อดีตเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงต่อสวรรค์ตามความเชื่อของจีนโบราณ มีเนื้อที่ทั้งหมด 2.7 ล้าน ตร.ม. ตั้งอยู่ในเขตอุทยานห่างจาก พระราชวังต้องห้าม ประมาณ 3 กม. ตำหนักฉีเหนียนเตี้ยนเป็นอาคารไม้สำคัญใช้ประกอบพิธีบวงสรวงสูง 3 ชั้นทรงกลม หลังคามุงกระเบื้องสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ของท้องฟ้า มีเสารองรับน้ำหนักรวม 28 ต้น ประกอบด้วยเสาหลักขนาดใหญ่ 4 ต้น แทนสัญลักษณ์ของฤดูกาลทั้ง 4 เสาวงกลางมี 12 ต้น แทนความหมายของปีมี 12 เดือน เสาวงนอกสุดมี 12 ต้น แทนความหมายของ 12 ยามใน 1 วัน ตามการนับแบบจีนโบราณ เป็นอาคารก่อสร้างทรงกระบอกสูง 40 เมตร โดยไม่มีการใช้ตะปูในการก่อสร้างแม้แต่ตัวเดียว และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2541 ในฐานะของสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมการวางผังและด้านวัฒนธรรม หอสักการะฟ้าเทียนถาน สร้างเมื่อปี พ.ศ.1963 สมัยจักรพรรดิหย่งเล่อในราชวงศ์หมิง มีชื่อว่า […]