หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน หุบเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตั้งอยู่ที่เมืองลี่เจียง ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน อยู่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติย่าติง และมีระดับความสูงกว่าน้ำทะเลถึง 4,000 เมตร หุบเขาแห่งนี้มีแม่น้ำสีน้ำเงินไหลผ่านหุบเขาอันเขียวชอุ่มของภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งสีของน้ำในทะเลสาบเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะไหลมารวมกัน ทำให้น้ำในบริเวณนี้กลายเป็นสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ และมีความเย็นเฉียบตลอดทั้งปี โดยทะเลสาบจะมีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร การมาเที่ยวชมที่นี่สามารถเดินชมได้ตลอดเส้นทางเลย หรือจะเลือกขึ้นรถแบตเตอรี่ก็ได้ จะหยุดจอดรับส่งนักท่องเที่ยวในจุดที่เป็นไฮไลท์อยู่ สำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่ สามารถนั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบินคุนหมิง หลังจากนั้นสามารถต่อรถมาที่นี่ได้เลย เปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปี มีค่าเข้ารวมเคเบิ้ลคาร์ ประมาณ 220 หยวน ซึ่งการเดินทางขึ้นไปบนยอดเขาจะต้องขึ้นกระเช้าไป 2 ช่วง ช่วงแรกที่หยุดพักนั้นจะมีจุดท่องเที่ยวไฮไลท์อย่าง “หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน” มาแวะถ่ายรูปที่นี่ก่อนได้