อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย ดินแดนแพนดอร่าแห่งโลกมนุษย์

อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ยหรืออุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1992 ทั้งยังเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีนอีกด้วย จางเจียเจี้ยขึ้นชื่อว่ามีทัศนียภาพที่แปลกตาและสวยงามสะกดใจมาก ภายในเขตอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ยมีจุดท่องเที่ยวต่างๆ กระจายอยู่ทั่วทั้งอุทยาน รวมถึงวิธีการเดินทางไปยังจุดต่างๆ ก็หลากหลายและค่อนข้างสะดวกสบาย ไปได้ทั้งทางรถบัส กระเช้า ยันลิฟต์แก้ว ที่อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ยจะมีประตูทางเข้า 2 ทาง ได้แก่ ประตูอู่หลิงหยวน และ ประตูจางเจียเจี้ย โดยประตูอู่หลิงหยวนอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนประตูจางเจียเจี้ยอยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งวันนี้เรามีเส้นทางการเยี่ยมชมมายกตัวอย่างเรียกน้ำจิ้มกัน คือ 3 เส้นทาง เริ่มจากประตูจางเจียเจี้ยที่จะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอุทยาน เราสามารถไปที่หวงซือจ้ายเพื่อชมวิวทัศนียภาพภูเขาสูงที่ตั้งตระหง่านสลับซับซ้อนกันอย่างสวยงามได้ โดยนั่งรถบัสไปยังจุดขึ้นกระเช้าแล้วนั่งกระเช้าไปด้านบนหวงซือจ้าย ซึ่งบนเขาก็จะมีจุดชมวิวมากมาย บางที่ได้ถูกใช้เป็นโลเคชั่นถ่ายหนังกำลังภายในต่างๆ รวมถึง ไซอิ๋ว ตอน กำเนิดซุนหงอคง นอกจากนี้ยังมีทางเดินกระจกเป็นจุดวัดใจให้ลองไปยืนถ่ายรูปกันแบบหวาดเสียวคล้ายๆ ที่เทียนเหมินซานอีกด้วย