เจดีย์มังกร แลนด์มาร์กสำคัญของเมืองเกาสง

เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือหรือเรียกตามชื่อจีนว่าเจดีย์หลงหูเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองเกาสง ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดฉือจี้ ที่มีลักษณะเป็นเจดีย์สูง 7 ชั้นคู่กัน โดยจะมีรูปปั้นมังกรและเสือขนาดใหญ่เป็นทางเข้าเจดีย์ ตั้งอยู่โดดเด่น อยู่กลางริมสระบัวหรือสระเหลียนฉือถัน โดยสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเซิงต้าตี้ที่เป็นเทพแห่งการรักษา เจดีย์จะอยู่ด้านหน้าของวัดฉือจี้ เชื่อกันว่าถ้าเดินเข้าทางปากมังกรแล้วออกทางปากเสือจะเป็นการขจัดปัดเป่าเอาสิ่งไม่ดีออกจากตัว ภายในเจดีย์จะมีบันไดวน 2 อันสำหรับขึ้นและลง เมื่อเดินขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดจะเป็นจุดชมวิวบริเวณรอบๆสระบัวที่สวยงามมาก นอกจากนี้ก็จะมีรูปปั้นและภาพวาดเรื่องราวต่างๆตามความเชื่อของลัทธิเต๋า เช่น นรก สวรรค์ เจดีย์มังกรเสือ วัดฉือจี้ ถ้าเรียกตามชื่อภาษาจีนจะเรียกว่า “หลงหู” หลงแปลว่ามังกร ส่วนหูแปลว่าเสือค่ะ วัดนี้เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของเกาสง เชื่อหรือไม่ว่าใครมาเกาสงไม่ได้แวะมาที่นี่ถือว่ายังมาไม่ถึงนะ เจดีย์จะอยู่ด้านหน้าของวัดฉือจี้ ลักษณะเป็นเจดีย์สององค์สูง 7 ชั้น ตั้งอยู่คู่กัน ตรงทางเข้าเจดีย์แต่ละองค์จะมีรูปปั้นเสือและมังกรอ้าปาก เราสามารถเดินลอดเข้าไปด้านในได้ ระหว่างทางด้านในเป็นศิลปะตกแต่งตามผนัง เดินกันเพลิน ๆ ชมความสวยงาม